Ka’bah

Semua rindu pada Mu.Sebagai mana selalu di rindu tuk bertemu Mu. Tata letak Engkau tetapkan dari dulu. Sebagai mana paugeran bagi yang selalu merindu Mu. Sudah ditentukan syarat-syarat syah merindu itu. Sang Nabi Adam Awal tlah diberitahu.

Bagaiman hilangkan rindu itu dengan jalani pengabdian. Demi Cinta Luhur pada Ibu Hawa telah diturunkan di Jedah. Sang Awal memadu ibadah di pusat Bakah itulah Ka’bah Rumah Ibadah pertama di planet bumi. Di Kota Makkah Al Mukaromah hingga akhir jaman insan manusia juga lam Semesta.

Memutari Ka’bah rukun juga wajib Haji juga Umrah muslim se alam semesta. Thawab namanya tujuh kali putaran melawan arah jarum jam itu syahnya. Pengganti sholat tahiyatul masjid dimanapun. Tujuh putaran tiada putus itu sempuran Thawab memutari Ka’bah. Rumah Allah yang utama – Alhamdulillah

Gandaria, 31 Juli 2020
Haji Dwi Sugiarto

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top